Cookies policy- cookie is a small amount of data that is sent to your browser from a web server and stored on your computer hard drive.  How it works?

EN   /   Contact

Apis Natural Cosmetics Sp.z o.o.

Working hours are: Monday - Friday from 8 a.m. to 4 p.m.

Located at:

Łochowska 40, 

85-372 Bydgoszcz


NIP 554-030-76-96 | KRS 0000118336
REGON 001349420

tel./fax 052 320 70 30
email: oferty@apiscosmetics.pl
www.apiscosmetics.pl
www.apiscosmetics.pl/sklep


BILLING DEPARTMENT

Natalia Trelińska

571 225 286

natalia.t@apiscosmetics.pl

WHOLESALE CUSTOMER SERVICE

Magdalena Maćkowiak

571 225 281

zamowienia@apiscosmetics.pl

INTERNET CUSTOMER SERVICE

690 434 290

kontakt@apis-sklep.pl

PR MANAGER

Marta Skotnicka

663 560 666

marta.s@apiscosmetics.pl

HR DEPARTMENT

Agnieszka Maciaszczyk

607 408 229

biuro@apiscosmetics.pl

IT MANAGER

Daniel Skotnicki

607 408 352

it@apiscosmetics.pl

REGIONAL MANAGER AND TRAINER

Katarzyna Lewosińska

609 599 113

lewosinska.k@apiscosmetics.pl

SALES DIRECTOR

Katarzyna Skoczek

885 692 885

katarzyna.s@apiscosmetics.pl

GRAPHIC DESIGNER

Malwina Mamrzyńska

607 408 775

grafik@apiscosmetics.pl

EXPORT MANAGER

Robert Kramek

798 879 471

export@apiscosmetics.pl


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swoich aplikacji (CV + list motywacyjny)

rekrutacja@apiscosmetics.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami.