Cookies policy- cookie is a small amount of data that is sent to your browser from a web server and stored on your computer hard drive.  How it works?

EN   /   Contact

P.P.H. Apis Sp.z o.o.

Working hours are: Monday - Friday from 8 a.m. to 4 p.m.

Located at:

Łochowska 40, 

85-372 Bydgoszcz


NIP 554-030-76-96 | KRS 0000118336
REGON 001349420

tel./fax 052 320 70 30
email: oferty@apiscosmetics.pl
www.apiscosmetics.pl
www.apiscosmetics.pl/sklep


PR MANAGER Public Relactions Department employee

Marta Skotnicka

marta.s@apiscosmetics.pl

CUSTOMER SERVICE WHOLESALE

Iwona Rostowska

607 408 229

biuro@apiscosmetics.pl

RETAIL CUSTOMER SERVICE (Online Store)

Daniel Skotnicki

607 408 352

kontakt@apiscosmetics.pl

INSTRUKTOR-REGION

Joanna Trzeciak

609 599 113

joanna.t@apiscosmetics.pl

KEEPER OF REGION

Katarzyna Skoczek

885 692 885

katarzyna.s@apiscosmetics.pl

KUJAWSKO-POMORSKIE REGION

Paulina Witkowska

607 408 314

paulina@apiscosmetics.pl

GRAPHICS DEPARTMENT

Malwina Mamrzyńska

607 408 775

grafik@apiscosmetics.pl

EXPORT DEPARTMENT

Agnieszka Przytarska

798 879 471

export@apiscosmetics.pl


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swoich aplikacji (CV + list motywacyjny)

rekrutacja@apiscosmetics.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami.